Hakkımızda

Akhisar Taş

Amacımız Aynı Olsa da Kalitemiz Farklı
about-us

Günümüzün modern yapılarının özellikle iç cephe kaplamalarında ve duvar kaplamalarında ve yer döşemelerinde müşteri projeleri doğrultusunda doğal taşa şekil veren Akhisar Taş, sektörün öncüsü konumundadır.

Çalışmalarımızı yürütürken;

  • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım/geliştirme çalışmaları yapmayı ve verimliliklerimizi arttırmayı,
  • Çevre mevzuatı doğrultusunda doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
  • Tüm çalışanların katılımı ile yasa ve mevzuatlara uyarak müşterilerimizin talepleri doğrultusunda temiz ve hijyenik ortamlarda en uygun hammaddeleri kullanarak kaliteli, sağlıklı, lezzetli unlu mamuller üretip işlemlerimizi ve işletmemizi sürekli geliştirmeyi,
  • Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamayı,
  • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikâyetlerini etkin olarak ele almayı,
  • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
  • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanmayı, değerlendirilmeyi,
  • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi sıfır kaza ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle çalışmayı,
  • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı, tüm faaliyetlerinde meydana gelebilecek kazalara ve acil durumlara müdahale edebilmek amacıyla Acil Durum Müdahale Planları hazırlamayı,
  • Faaliyetlerimizi yürütürken ortaya çıkabilecek olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi ve bunu yaşam tarzı haline getirmeyi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek örnek bir şirket olmaya devam etmeyi,

Akhisar Taş Profesyonelliği İle TAAHHÜT ediyoruz.

Müşteri Yorumlarımız

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

John Harris

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Alex Joan

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Aleen Valzac